All Open Airline Auctions
# Item Description End Date Next Bid Bids
...
#2356857

italair F20 Pegaso I -GEAR CASELLE jun72

Auction Ends :  15 Jul 2024, 09:22

Next Bid: 5.00 EUR

nux

15 Jul 2024, 09:22 5.00 0
...
#2357802

SE-FOY SKYLINE SWEDEN VISCOUNT 814 1977

Auction Ends :  18 Jul 2024, 19:00

Next Bid: 7.00 EUR

HercC130H

18 Jul 2024, 19:00 7.00 0
...
#2356879

f3416 - N308D L-188 NSF - Innsbruck 99

Auction Ends :  22 Jul 2024, 10:15

Next Bid: 5.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 10:15 5.00 0
...
#2356886

f3422 - ZS-LBD Kingair CICR - Geneva 94

Auction Ends :  22 Jul 2024, 10:33

Next Bid: 3.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 10:33 3.00 0
...
#2356894

f3431 - PZ-TCW A340 Surinam - AMS 23

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:22

Next Bid: 4.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:22 4.50 1
...
#2356895

f3432 - VQ-BIG A300 - Basle 21

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:23

Next Bid: 2.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:23 2.00 0
...
#2356896

f3433 - N411DX A330 Delta - AMS 23

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:25

Next Bid: 3.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:25 3.50 0
...
#2356898

f3435 - D-AIDB A310 Lufthansa to Luftwaffe -nm n/c not adopted

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:28

Next Bid: 5.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:28 5.00 0
...
#2356899

f3436 - F-BUAI A300 AirInter - 1989 notcut

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:33

Next Bid: 4.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:33 4.50 0
...
#2356900

f3437 - TU-TAO A300 AirAfrique AirMali titles - Geneva 85

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:35

Next Bid: 5.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:35 5.00 0
...
#2356901

f3438 - SU-BDG A300 AirAlfa Egyptair - Geneva 94

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:37

Next Bid: 6.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:37 6.50 1
...
#2356902

f3439 - HK-2057 A300 Aerocondor - Miami 78

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:39

Next Bid: 7.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:39 7.00 0
...
#2356903

f3440 - D-AMAX A300 Germanair - Palma 76

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:41

Next Bid: 10.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:41 10.00 1
...
#2356904

f3434 - SE-DFK A300 SAS - 1980

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:44

Next Bid: 4.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:44 4.50 0
...
#2356905

f3441 - N235EA A300 Eastern - 1984

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:46

Next Bid: 4.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:46 4.50 0
...
#2356906

f3442 - G-BKWU A310 BCal - Geneva 84

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:49

Next Bid: 4.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:49 4.00 0
...
#2356907

f3443 - P2-ANG A300 AirNiugini - nm

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:50

Next Bid: 4.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:50 4.50 0
...
#2356908

f3444 - DDR-ABA A310 Interflug - FRA 90

Auction Ends :  22 Jul 2024, 11:58

Next Bid: 4.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 11:58 4.00 0
...
#2356033

d126 Pan Aviation 707 N7226S

Auction Ends :  22 Jul 2024, 12:20

Next Bid: 2.00 EUR

Pingu

22 Jul 2024, 12:20 2.00 0
...
#2356093

d126 Ryanair 737 EI-DPI

Auction Ends :  22 Jul 2024, 12:48

Next Bid: 2.00 EUR

Pingu

22 Jul 2024, 12:48 2.00 0
...
#2356097

d126 Vietnam Airlines 787 VN-A868

Auction Ends :  22 Jul 2024, 12:49

Next Bid: 2.00 EUR

Pingu

22 Jul 2024, 12:49 2.00 0
...
#2356940

f3476 - ZU-ILI DC-4 Swissair - Geneva 1997

Auction Ends :  22 Jul 2024, 13:27

Next Bid: 4.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 13:27 4.50 0
...
#2356945

f3481 - PK-VVW PC-6 SusiAir - Buochs 12

Auction Ends :  22 Jul 2024, 13:35

Next Bid: 4.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 13:35 4.00 0
...
#2356946

f3482 - PK-RWM PC-6 - 2010

Auction Ends :  22 Jul 2024, 13:38

Next Bid: 3.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 13:38 3.00 0
...
#2356958

f3493 - C-FZLZ PC-6 ThomasAir

Auction Ends :  22 Jul 2024, 14:03

Next Bid: 4.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 14:03 4.00 0
...
#2356959

f3494 - HB-FNY PC-6 Helica - 2011

Auction Ends :  22 Jul 2024, 14:05

Next Bid: 3.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 14:05 3.50 0
...
#2356960

f3495 - HB-FNG PC-6 Yeti airlines

Auction Ends :  22 Jul 2024, 14:06

Next Bid: 5.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 14:06 5.00 0
...
#2356961

f3496 - F-HDEY PC-6 Goldeneye - 2008

Auction Ends :  22 Jul 2024, 14:09

Next Bid: 4.50 EUR

mafa

22 Jul 2024, 14:09 4.50 0
...
#2356962

f3497 - F-GKDM PC-6 AirCourchevel - Geneva 94

Auction Ends :  22 Jul 2024, 14:11

Next Bid: 5.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 14:11 5.00 0
...
#2356964

f3498 - PR-AJJ PC-6 - 2011

Auction Ends :  22 Jul 2024, 14:14

Next Bid: 5.00 EUR

mafa

22 Jul 2024, 14:14 5.00 0
...
#2357129

f3525 - UK31003 A310 Uzbekistan - Geneva notcut

Auction Ends :  23 Jul 2024, 09:13

Next Bid: 4.50 EUR

mafa

23 Jul 2024, 09:13 4.50 0
...
#2357133

f3527 - F-OHPQ A310 Djibouti - Geneva 99 notcut

Auction Ends :  23 Jul 2024, 09:16

Next Bid: 4.50 EUR

mafa

23 Jul 2024, 09:16 4.50 0
...
italair F20 Pegaso I -GEAR CASELLE jun72

Auction Ends

15 Jul 2024, 09:22

Next Bid: 5.00 EUR

0  Bids

...
SE-FOY SKYLINE SWEDEN VISCOUNT 814 1977

Auction Ends

18 Jul 2024, 19:00

Next Bid: 7.00 EUR

0  Bids

...
f3416 - N308D L-188 NSF - Innsbruck 99

Auction Ends

22 Jul 2024, 10:15

Next Bid: 5.00 EUR

0  Bids

...
f3422 - ZS-LBD Kingair CICR - Geneva 94

Auction Ends

22 Jul 2024, 10:33

Next Bid: 3.00 EUR

0  Bids

...
f3431 - PZ-TCW A340 Surinam - AMS 23

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:22

Next Bid: 4.50 EUR

1  Bid

...
f3432 - VQ-BIG A300 - Basle 21

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:23

Next Bid: 2.00 EUR

0  Bids

...
f3433 - N411DX A330 Delta - AMS 23

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:25

Next Bid: 3.50 EUR

0  Bids

...
f3435 - D-AIDB A310 Lufthansa to Luftwaffe -nm n/c not adopted

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:28

Next Bid: 5.00 EUR

0  Bids

...
f3436 - F-BUAI A300 AirInter - 1989 notcut

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:33

Next Bid: 4.50 EUR

0  Bids

...
f3437 - TU-TAO A300 AirAfrique AirMali titles - Geneva 85

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:35

Next Bid: 5.00 EUR

0  Bids

...
f3438 - SU-BDG A300 AirAlfa Egyptair - Geneva 94

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:37

Next Bid: 6.50 EUR

1  Bid

...
f3439 - HK-2057 A300 Aerocondor - Miami 78

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:39

Next Bid: 7.00 EUR

0  Bids

...
f3440 - D-AMAX A300 Germanair - Palma 76

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:41

Next Bid: 10.00 EUR

1  Bid

...
f3434 - SE-DFK A300 SAS - 1980

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:44

Next Bid: 4.50 EUR

0  Bids

...
f3441 - N235EA A300 Eastern - 1984

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:46

Next Bid: 4.50 EUR

0  Bids

...
f3442 - G-BKWU A310 BCal - Geneva 84

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:49

Next Bid: 4.00 EUR

0  Bids

...
f3443 - P2-ANG A300 AirNiugini - nm

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:50

Next Bid: 4.50 EUR

0  Bids

...
f3444 - DDR-ABA A310 Interflug - FRA 90

Auction Ends

22 Jul 2024, 11:58

Next Bid: 4.00 EUR

0  Bids

...
d126 Pan Aviation 707 N7226S

Auction Ends

22 Jul 2024, 12:20

Next Bid: 2.00 EUR

0  Bids

...
d126 Ryanair 737 EI-DPI

Auction Ends

22 Jul 2024, 12:48

Next Bid: 2.00 EUR

0  Bids

...
d126 Vietnam Airlines 787 VN-A868

Auction Ends

22 Jul 2024, 12:49

Next Bid: 2.00 EUR

0  Bids

...
f3476 - ZU-ILI DC-4 Swissair - Geneva 1997

Auction Ends

22 Jul 2024, 13:27

Next Bid: 4.50 EUR

0  Bids

...
f3481 - PK-VVW PC-6 SusiAir - Buochs 12

Auction Ends

22 Jul 2024, 13:35

Next Bid: 4.00 EUR

0  Bids

...
f3482 - PK-RWM PC-6 - 2010

Auction Ends

22 Jul 2024, 13:38

Next Bid: 3.00 EUR

0  Bids

...
f3493 - C-FZLZ PC-6 ThomasAir

Auction Ends

22 Jul 2024, 14:03

Next Bid: 4.00 EUR

0  Bids

...
f3494 - HB-FNY PC-6 Helica - 2011

Auction Ends

22 Jul 2024, 14:05

Next Bid: 3.50 EUR

0  Bids

...
f3495 - HB-FNG PC-6 Yeti airlines

Auction Ends

22 Jul 2024, 14:06

Next Bid: 5.00 EUR

0  Bids

...
f3496 - F-HDEY PC-6 Goldeneye - 2008

Auction Ends

22 Jul 2024, 14:09

Next Bid: 4.50 EUR

0  Bids

...
f3497 - F-GKDM PC-6 AirCourchevel - Geneva 94

Auction Ends

22 Jul 2024, 14:11

Next Bid: 5.00 EUR

0  Bids

...
f3498 - PR-AJJ PC-6 - 2011

Auction Ends

22 Jul 2024, 14:14

Next Bid: 5.00 EUR

0  Bids

...
f3525 - UK31003 A310 Uzbekistan - Geneva notcut

Auction Ends

23 Jul 2024, 09:13

Next Bid: 4.50 EUR

0  Bids

...
f3527 - F-OHPQ A310 Djibouti - Geneva 99 notcut

Auction Ends

23 Jul 2024, 09:16

Next Bid: 4.50 EUR

0  Bids

Page 1 of 3
Go to page: Go